ראיונות

כתבה בערוץ i24 (באנגלית)

כתבה בערוץ i24 (בצרפתית)

ראיון לערוץ הצרפתי i24

ראיון זום לערוץ הצרפתי i24

ראיון לערוץ 13 (בעברית)